Skip to main content

Programma's
 

Naast individuele behandeling per vakgebied hebben we ook speciale programma’s samengesteld die je kind kunnen helpen. Deze programma’s worden vaak gegeven in samenwerking met andere specialisaties. De programma’s bestaan vaak uit meerdere spel- en beweegelementen, die bijdragen aan een betere ontwikkeling van je kind. Plezier staat voorop. Nieuwsgierig geworden? Bekijk hieronder onze programma’s.


Fitkids

Weet jouw kind nog niet zo goed welke sport hij of zij wil gaan beoefenen? Of heeft jouw kind een beetje hulp nodig om meer plezier te krijgen in bewegen? Dan is Fitkids misschien de oplossing!

Fitkids is een fitness- en oefenprogramma voor kinderen van zes tot achttien jaar. Heeft uw kind een chronische ziekte, beperking of langdurige aandoening (bijv. astma, diabetes, cerebrale parese, cystic fibrose, hypermobiliteit, een syndroom of autisme) en is de conditie nog net niet voldoende om bij een reguliere/aangepaste sportclub te trainen? Of heeft uw kind net die extra steun nodig om meer plezier te krijgen in het bewegen? Kom dan bij ons sporten!

Samen met de kinderfysiotherapeut brengen we in kaart waarom het plezier in bewegen er nog niet is, stellen we doelen en gaan we kijken welke sport uiteindelijk geschikt is voor uw kind. Door samen te bewegen zijn we sterker en hebben we meer plezier!

Meer weten, of wilt u uw kind hiervoor opgeven? Neem dan contact met ons op.

Fitkids wordt op de donderdagen gegeven in Tubbergen.

Schrijf- en letterkanjers

In groep 2 en 3 van de basisschool maken kinderen grote sprongen in hun ontwikkeling. Het lijkt zo vanzelfsprekend dat kinderen zonder problemen en spelenderwijs leren wat de functie is van geschreven taal. Toch gaat dit niet altijd vanzelf. Bij de schrijf- en letterkanjers worden kinderen op een speelse wijze in aanraking gebracht met letters.

Wat is schrijf- en letterkanjers?
Schrijf- en letterkanjers is een oefengroep, voor kinderen tussen de 5 en 7 jaar waarbij kinderen spelenderwijs oefenen met lees- en schrijf motorische oefeningen onder begeleiding van een kinderfysiotherapeut en een logopedist. Er wordt in kleine groepjes en op een speelse manier geoefend waarbij er bij elke bijeenkomst een letter of woord centraal staat. We stellen doelen op om het fonemisch bewustzijn van uw kind te ontwikkelen en om het voorbereidend schrijven te verbeteren. Dit doen we in combinatie met bewegingsvormen. Uit onderzoek blijkt dat kinderen op die leeftijd daar behoefte aan hebben.

Hoe werkt schrijf- en letterkanjers?
Voordat we beginnen, vindt er eerst een intake plaats door de kinderfysiotherapeut en logopedist. Het programma bestaat uit 10 lessen. Tijdens deze lessen spreken we verschillende kanalen aan: visueel (klankgebaren), auditief (gesproken woord), tactiel (voelen) en in beweging om het schrijf- en leesproces te stimuleren. Na elke les wordt er een formulier uitgedeeld met een korte samenvatting van de les en een tip om thuis te oefenen. Na afloop van het programma nodigen we u uit voor een evaluatiegesprek. 

Zijn er kosten aan verbonden?
De kosten worden in de meeste gevallen volledig vergoed door de zorgverzekering. Hiervoor is wel een therapie-indicatie nodig. Afhankelijk van de zorgverzekering is er in sommige gevallen een verwijzing van de huisarts nodig.

Aanmelding voor schrijf- en letterkanjers
Heeft u het gevoel dat uw kind wat extra ondersteuning kan gebruiken op het gebied van schrijfmotoriek, letterkennis en/of auditieve vaardigheden? Wilt u meer informatie of wilt u uw kind aanmelden? Neem dan contact met ons op.

Samenspel

In dagelijkse situaties hebben kinderen vaak te maken met een grotere groep zoals het gezin, de kinderen op straat, de school en de sportvereniging. Het functioneren in een grotere groep kan dusdanig veel van het kind vragen waardoor misverstanden en miscommunicatie kan ontstaan. Met samenspel leren we de kinderen door middel van ervaringsgerichte werkvormen, de vaardigheden rondom samenwerken, samenspel en communicatie eigen te maken. Onder begeleiding van een psychomotorisch therapeut en kinderfysiotherapeut wordt dit proces praktisch vormgegeven en alles wordt hierbij ondersteund door een gedragswetenschapper.

Doel van samenspel
Tijdens samenspel met andere kinderen leert het kind zijn eigen vaardigheden kennen en passend in te zetten. Door succeservaringen kunnen kinderen nieuwe vaardigheden ontwikkelen en eigen maken om deze vervolgens in sociale situaties toe te passen.

Voorbeelden van doelen kunnen zijn:

  • Leren samenspelen en overleggen
  • Hulp vragen, plezier hebben, lachen
  • Leren opkomen voor jezelf, durven/doen
  • Opdoen van succeservaringen, werken aan zelfvertrouwen
  • Passend leren reageren op sociale situaties (stop-denk-doen)
  • Verbeteren van zelfinzicht, wat is de eigen rol van het kind bij het ontstaan van problemenen hoe kan dit ook anders?
  • Leren omgaan met teleurstellingen, zoals bij verlies in het spel
  • Emoties uiten non-verbaal of verbaal

Werkwijze
De intake met ouders vindt plaats met de psychomotorisch therapeut en de kinderfysiotherapeut. Tijdens de intake zal de hulpvraag besproken worden en aan de hand hiervan zullen de doelen, die passend bij uw kind, in overleg worden bepaald. De kinderen hoeven niet aanwezig te zijn bij de intake. Vervolgens gaat uw kind in een groepje van ca. 6-8 kinderen, 10 weken lang, werken aan de opgestelde doelen. Dat betekent dat er een duidelijke start en een duidelijk eind is en dat er geen nieuwe kinderen kunnen instromen. Een gesloten groep biedt de veiligheid en de mogelijkheid een band met elkaar op te bouwen. Onze insteek is vooral positief denken en belonen. Afhankelijk van de doelen van de kinderen worden er passende werkvormen aangeboden, zodat er voor ieder kind mogelijkheden zijn om zich verder te ontwikkelen.  Mochten wij eerder signaleren dat de ontwikkeling anders verloopt dan verwacht, willen we dit graag met ouders bespreken in een persoonlijk gesprek. Na vijf weken zal er contact zijn met ouders over het verloop en het vervolg van samenspel. Na tien keer samenspel is er met ouders een afsluiting, middels een persoonlijk gesprek, het proces zal dan worden geëvalueerd.

Vergoeding
Ouders zullen een verwijsbrief aan moeten vragen bij de huisarts. De intake zal 4 weken voor de start van het traject worden gepland. Na de intake zal er een beginverslag geschreven worden door de therapeuten. Wanneer ouders hiermee akkoord gaan, dienen ze dit ondertekend terug te sturen. Vervolgens zal er een indicatie aangevraagd worden bij de gemeente voor de vergoeding van de PMT en gedragswetenschapper. De bijdrage van de kinderfysiotherapeut zal vergoed worden vanuit de zorgverzekering. Dit zit in het basispakket.

Heeft u het gevoel dat uw kind wat extra ondersteuning kan gebruiken op het gebied van samenspel? Wilt u meer informatie of wilt u uw kind aanmelden? Neem dan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. met ons op.

Peutergym Extra

Over het algemeen verloopt de ontwikkeling vanzelf. Sommige kinderen hebben echter extra begeleiding nodig. De ontwikkeling kan vertraagd of anders verlopen dan volgens het gebruikelijke patroon. Voor peuters is bewegen spelen en spelen is leren. Peuters imiteren graag. Door “doen” te combineren met taal leert een kind spelenderwijs. Kennis en vaardigheden worden op deze wijze vergroot.

Voor wie is Peutergym Extra?
Peutergym Extra is bedoeld voor peuters van 2 tot 4 jaar die extra ondersteuning nodig hebben bij het ontwikkelen van motorische- en spraak/taalvaardigheden.

Werkwijze
Elk kind zal voorafgaand aan de Peutergym Extra individueel gescreend en getest worden door de kinderfysiotherapeut en logopedist. Ouders zijn aanwezig bij deze eerste afspraak.
Tijdens de wekelijkse lessen wordt gewerkt aan de hand van een thema. Elk thema zal 2 lessen herhaald worden. Bij elk thema hoort een nieuwsbrief, zodat thuis de namen, begrippen, bewegingen en liedjes kunnen herhalen met hun kind. Er zullen ook liedjes, werkbladen en/of opdrachtjes mee naar huis gegeven worden passend bij elk thema.
De kinderfysiotherapeut en logopedist begeleiden, activeren en stimuleren de peuters in de groep zodanig dat deze zoveel mogelijk worden aangezet tot bewegen en het integreren van spraak/taalvaardigheden.

De Peutergym Extra draait bij voldoende aanmeldingen. Het programma bestaat uit 10 lessen. Na afronding van de lessen worden ouders uitgenodigd voor een evaluatiegesprek.

Vergoeding
De kosten van Peutergym Extra worden in de meeste gevallen volledig vergoed door de zorgverzekering, hiervoor is wel een therapie-indicatie nodig. Afhankelijk van de zorgverzekering is er in sommige gevallen een verwijzing van de huisarts nodig.

Heeft u het gevoel dat uw kind baat kan hebben bij Peutergym Extra? Neem dan gerust contact met ons op. Wij bespreken uw vragen en onderzoeken samen met u of Peutergym Extra zinvol is.