Skip to main content

Kind- en jeugdpsychologie
 

Vaak gaat opgroeien vanzelf en opvoeden ook. Maar soms krijgt u als ouder te maken met vragen waarop u het antwoord even niet weet. Hoe komt het dat ons kind zich anders ontwikkelt dan andere kinderen van zijn leeftijd? Waarom is ons kind zo angstig dat het niet tot spelen komt? Waarom vraagt mijn kind op een negatieve manier aandacht?
Soms helpt een gesprek met iemand anders van de familie, een buurvrouw, een andere ouder of een leerkracht op school. Maar dat is niet altijd voldoende. Als de vragen blijven en zorgen blijven, kan hulp van een Orthopedagoog/(-generalist) van Kindercentrum Geesteren uitkomst bieden.

Wanneer kind- en jeugdpsychologie?
Een orthopedagoog/(-generalist) is een specialist die veel weet van kinderen. Over hun ontwikkeling en hun gedrag, maar ook over de wisselwerking tussen hun gedrag en de omgeving waarin ze opgroeien. Die omgeving wordt in de eerste plaats natuurlijk gevormd door het gezin, maar ook het kinderdagverblijf, de school of de familie speelt daarin een rol. Wanneer een kind zich niet als vanzelfsprekend goed ontwikkelt of gedraagt, zal een orthopedagoog zich richten op zowel het kind als zijn omgeving.
Orthopedagoog-generalisten staan ingeschreven in het beroepsregister (BIG). Daarmee zijn ze bevoegd om een aantal specialistische handelingen zoals diagnostiek, indicatiestelling en therapie uit te voeren.
Soms kan een multidisciplinaire benadering de voorkeur verdienen. In dat geval denken ook andere specialisten mee, zoals een logopedist of een kinderfysiotherapeut.

Onze werkwijze
De eerste stap zal een gesprek zijn met u als ouders om een helder beeld te krijgen van uw vragen en zorgen. Uw informatie is altijd het vertrekpunt. Vervolgens overleggen we met u wat de volgende stap kan zijn. Soms is dat een onderzoek of soms zijn dat verdere gesprekken met u en/of uw kind. Voor elk traject geldt dat het in principe zo kort mogelijk moet zijn. Hoe eerder u en uw kind in staat zijn om zonder hulp weer samen verder te kunnen, hoe beter het is.

Vergoeding
Elk traject wordt vergoed als je bent doorverwezen door je huisarts of een jeugdconsultent van je gemeente. Als je deze doorverwijzing nog niet hebt, dan kunnen wij met je meedenken hoe je deze kunt krijgen.

Herkent u een van bovenstaande behandelindicaties? Heeft u het gevoel dat u of uw kind baat kan hebben bij orthopedagogische en/of psychologische begeleiding? Neem dan gerust contact op met het Kindercentrum Geesteren. Wij bespreken uw vragen en onderzoeken samen met u of behandeling zinvol is.

Voor meer informatie over de Kinder- en Jeugdpsychologie: zie www.dkpsychologie.nl